APIE MUS

ARukainių vaikų darželis įsteigtas 1973-04-24.

Rukainių vaikų darželis yra pelno nesiekianti biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir valstybės tikslinių dotacijų.
Įstaiga priklauso neformaliojo švietimo grupei, tipas – darželis.
Ugdymo forma – dieninė (penkiadieninė), kalba – lietuvių, lenkų.
Pagrindinė veiklos sritis – neformalusis švietimas, rūšis – ikimokyklinis ugdymas.
Įstaigoje – dvi ikimokyklinio ugdymo (lenkų, lietuvių) vaikų grupės. Dirba 4 ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir 1 muzikos vadovė.